Fakultet za poslovne studije i pravo је visоkоškоlskа ustаnоvа, u sаstаvu Univerziteta UNION – Nikola Tesla iz Beograda, kоја u оkviru svоје dеlаtnоsti оstvаruје аkаdеmskе studiјskе prоgrаmе i rаzviја nаučnоistrаživаčki i stručni rаd iz višе оblаsti.

Fakultet ima dozvolu za rad, broj 612-00-00886/2013-04 od 3. februara 2014. godine, koju je izdalo Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja na osnovu pozitivnog mišljenja Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

Cilј оsnivаnjа Fаkultеtа zа poslovne studije i pravo јеste оbrаzоvаnjе kоmpеtеntnоg kаdrоvskоg pоtеnciјаlа iz оblаsti еkоnоmiје, prаvа, bezbednosti i mеnаdžmеntа uz kоrišćеnjе оsnоvnih sаznаnjа i iskustаvа rаzviјеnih tržišnih zеmаlја svеtа, аli uz uvаžаvаnjе оsоbеnоsti i spеcifičnоsti pоlitičkоg, prаvnоg, еkоnоmskоg, kulturоlоškоg, sоciоlоškоg, rеligiјskоg i оbičајnоg bićа regiona.

Više informacija možete pronaći na zvaničnom sajtu www.fpsp.edu.rs

Više iz ove kategorije

POZIV

Razvojni program EU PRO objavio je drugi javni poziv za podršku mikro i makro preduzećima koji se bave proizvodnjom,a registovani su u periodu od 2014-2018 godine.Evropska unija će ovim putem pružiti podršku malom biznisu i unapređenju konkurentnosti lokalne privrede u vrednosti od 2,5 miliona evra.

Konkurs je otvoren do 10 novembra 2019 godine.

Opširnije...

PROJEKTI

Ovde možete pronaći sve informacije o projektima koje smo uradili, koje radimo i koje planiramo u budućnosti da realizujemo.

Opširnije...

OBUKE

Obuka za preduzetništvo i otvaranje firme
Rok za prijave do 30.07.2019
 
Obuka će se održati 1 i 2 avgusta u prostorijama BIC-a.

podrska

Osnovna aktivnost Biznis Inkubator Centra se sastoji u pružanju podrške preduzećima za razvoj i unapređenje poslovnih aktivnosti na tržištu. U skladu s tim, osnovni cilj BIC-a je da olakša lokalnim preduzećima pristup informacijama, i lakši opstanak na tržištu, kao i da pruži podršku kompanijama koje su zainteresovane za poslovanje ne samo na domaćem, već i inostranom tržištu.

Opširnije...

PUBLIKACIJE

Ovde možete pronaći sve naše publikacije, brošure koje možete skinuti potpuno besplatno.

Skini besplatno

Imate dobru ideju?

Ultimate Browsers Support

Uvek postoji prostor da se nešto uradi, samo je bitna dobra ideja koja ne mora biti inovativna. Vrlo malo poduhvata zasnovano je na novim idejama, više njih se temelji na primeni starih, već postojećih i proverenih ideja.

Kako dalje?

Great Docs and Support

Razmislite ko će biti vaši potecijalni kupci, mladi ili stari, muskarci ili zene. Zatim porazgovarajte sa ljudima koji pripadaju grupi potencijalnih kupaca, da biste procenili svoju ideju, zasnovanu na iskustvu, znanju i veštinama.

Podrška

Native RTL SupportKada budete dobili odgovore na sva pitanja u vezi sa razvojem vašeg poslovnog plana, možete se obratiti nama i vrlo rado ćemo vam pomoći i pružiti sve informaije vezane oko realizacije svih vaših poslovnih ideja i ciljeva.

Go to top