Standardan sadržaj biznis plana obično obuhvata sledeća poglavlja: rezime, menadžment i oganizacija, poizvod/usluga, startegija konkurentnosti, plan izvođenja i operativni plan, finasijski plan, plan rasta i razvoja, kao i određene dodatke, priloge. Svaki deo biznis plana važna je karika i preduslov osvetljavanja poslovne ideje sa svih aspekata.

Rezime
Rezime je deo koji sadrži opis preduzeća, mora biti sažet i direktno odražavati suštinu preduzetničkog poduhvata.

Menadžment i organizacija
Kvalitet menadžmet tima određuje poslovni uspeh preduzeća. Kvalitetan menadžmet tim vrlo često predodređuje poslovni uspeh preduzeća, često u znatno većoj meri od proizvoda ili usluge. Otuda je potrebno ulagati kako u sopstvena znanja tako i u usavršavanje znanja i veština tima koji okupljate i to treba da bude stalan proces.

Proizvod / usluga
U delu koji se odnosi na proizvod i uslugu potrebno je na najbolji način opisati i predstaviti njihove konkurentske prednosti.

Marketing plan
Opis proizvoda ili usluge je početak stvaranja baze za definisanje marketing plana, koji je veoma važan deo biznis plana i predstavlja istraživanje tržišta. Marketing plan zapravo sadrži podatke koji se odnose na kupce, konkurenciju i granu kojoj biznis pripada. Potrebni je jasno definisati potrebe kupaca i videti ko su to potencijalni korisnici proizvoda ili usluge. Svaki proizvod ili usluga ima svoju konkurenciju koju treba upoznati u što većoj meri da bi biste mogli da formulišete sopstvenu strategiju konkurentnosti.

Formulisanje strategije konkurentnosti
Marketing strategija bi trebalo da utiče na kupca i pridobije ga da kupi baš vaš proizvod i da to bude na profitnoj osnovi. Ona uključuje cenovnu strategiju, tržišno pozicioniranje i plan promotivnih aktivnosti.

Plan proizvodnje i operativni plan
Plan proizvodnje podrazumeva tehničko-tehnološku analizu i operativni plan koji obuhvata oranizacione aspekte i dinamički plan aktivnosti u određenom vremenskom periodu.

Finansijski plan
Finansijski plan sadrži stanje sredstava za naredni period,od načina obezbeđivanja tih sredstava i očekivani nivo prodaje, troškova i profita.

Plan rasta i razvoja
U planu rasta i razvoja predstavljaju se novine, novi proizvodi ili usluge koje će preduzeće ponuditi tržištu nakon određenog vremenskog perioda, koji su to novi tržišni segmenti.

Dodaci / prilozi
Prilozi i dodaci biznis planu mogu biti različiti statistički podaci u funkciji biznisa, rezultati istraživanja, katalozi, reklamni materijal, cenovnici i drugo.

Priprema biznis plana zadire u poslovno planiranje kao proces što je naročito važno za vitalnost i dugoročnu stabilnost projektovanog biznisa. Osnovni cilj svakog preduzetnika je uspešno konkurentno preduzeće koje je sposobno da opstane i zaradi.

POZIV

Razvojni program EU PRO objavio je drugi javni poziv za podršku mikro i makro preduzećima koji se bave proizvodnjom,a registovani su u periodu od 2014-2018 godine.Evropska unija će ovim putem pružiti podršku malom biznisu i unapređenju konkurentnosti lokalne privrede u vrednosti od 2,5 miliona evra.

Konkurs je otvoren do 10 novembra 2019 godine.

Opširnije...

PROJEKTI

Ovde možete pronaći sve informacije o projektima koje smo uradili, koje radimo i koje planiramo u budućnosti da realizujemo.

Opširnije...

OBUKE

Obuka za preduzetništvo i otvaranje firme
Rok za prijave do 30.07.2019
 
Obuka će se održati 1 i 2 avgusta u prostorijama BIC-a.

podrska

Osnovna aktivnost Biznis Inkubator Centra se sastoji u pružanju podrške preduzećima za razvoj i unapređenje poslovnih aktivnosti na tržištu. U skladu s tim, osnovni cilj BIC-a je da olakša lokalnim preduzećima pristup informacijama, i lakši opstanak na tržištu, kao i da pruži podršku kompanijama koje su zainteresovane za poslovanje ne samo na domaćem, već i inostranom tržištu.

Opširnije...

PUBLIKACIJE

Ovde možete pronaći sve naše publikacije, brošure koje možete skinuti potpuno besplatno.

Skini besplatno

Go to top